Swedish

Stress uppstår ofta utifrån en känsla av bristande kontroll och sammanhang. På långs sikt kan den leda till utbrändhet och sjukdom. Stress skapar också konflikter, som i sin tur genererar ytterligare stressmoment.

De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar i allt snabbare takt och innebär för alla stora kostnader. För arbetsgivare är det därför lönsamt att erbjuda friskvårdsaktiviteter som ger individen och gruppen både andrum, motion, rörlighet och styrka.

Futura Light erbjuder anpassade tjänster inom förebyggande friskvård och vid rehabilitering. Friskvård enligt aiki-metoden är mer än bara träning. Baserat på den japanska kampkonsten aikido – ”den harmoniska kraftens väg” - kombineras fysisk och mental aktivitet med reflekterande samtal och övningar för att motverka stress och öka välbefinnandet och skaparkraften.

Genom att utveckla medvetande, fokuseringsförmåga och förstärka självkänslan ökar känslan av kontroll och sammanhang. Det blir därför lättare att både prioritera och acceptera, vilket väsentligt reducerar stressnivån.

Träningen bedrivs i KFUK-KFUMs nya Budohus i Uppsala – i fräscha, ändamålsenliga lokaler. Den egna arbetsplatsen eller en kursgård i rofylld miljö finns som alternativ.

Följande ingredienser använder jag mig av:

Mental träning
Andningsövningar i form av tai chi-qi gong
Självskyddsträning genom aikido
Visualisering i vila och rörelse
Kroppskännedom
Shiatsu – japansk hälsomassage
Bioenergetics – djup form av streching
Bild och form
Zazen - meditation

 

Mer om aikido 


"reflekterande
samtal för att
motverka
stress och öka välbefinnandet
och skapar-
kraften"