Swedish
Futura Light erbjuder huskurser för små och medelstora redaktioner som behöver påfyllning, när det gäller skriv- och skaparlust. Det handlar om redaktionellt förändringsarbete, i form av omgörning, relansering och organisationsutveckling samt teman kring stress- och konflikthantering.

Jag leder även renodlade skrivarkurser och seminarier kring konsten att köpa frilansmaterial.

Under flera år har jag arbetat som reportagelärare på Poppius journalistskola i Stockholm och är sedan år 2000 delansvarig för Sveriges Tidskrifters ettåriga mentorskapsprogram för redaktionella arbetsledare.

Har också varit engagerad som konsult vid tidningsomgörning för bl a HSB Stockholm, Svenska Naturskyddsföreningen samt facktidskrifterna Energi&Miljö, Cirkulation samt VVS Forum.

 

Tänkbara tips!


"kurser i konsten att överleva som redaktör"