Swedish

Som ledare ska man se till att andra människor får möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Ofta sker det under press som kännetecknas av tidsbrist, lönsamhetskrav, personalbrist, interna revir samt konflikter om mål och medel. Det ställer stora krav på ledaren. Den som ska fungera optimalt och ändå ha energi över för både sin personal och sig själv. Men vem stöttar ledaren?
I begränsad grupp får du tillfälle att stanna till en stund och reflektera över din egen ledarroll, tillsammans med andra erfarna chefer och ledare.

Futura Light erbjuder dig utvecklande och utmanande övningar som kombinerar tanke, kropp och känsla och dess betydelse för vår förmåga att leda verksamhet. Målet med träningen är att genom integrerade teoretiska och praktiska övningar förbättra din förmåga att hantera komplexa människor och situationer.

Det långsiktiga målet med träningen är att du skall få en stark personlig grund att stå på i framför allt ditt yrkesliv, men även privat. Du får en klarare syn på din ledarroll och får på köpet en referens- och stödgrupp för alla frågor och problem vi ställs inför som ledare. Dessutom har du med dig en konkret handlingsplan för det egna fortsatta arbetet.

Möjlighet finns till hel- eller halvdagar och seminarier med övernattning. Kom med din ledningsgrupp eller anmäl dig till en öppen träning.

Följande ingredienser ingår:

Individ -och grupputveckling
Konfliktlösning
Samarbetsträning
Målfokusering
Strategiskt tänkande
Mental träning och avslappning
Kommunikation utan aggression

 

Tänkbara tips!


"utmanande övningar som kombinerar tanke, kropp och känsla"